فرش ماشینی فانتزی گل برجسته دنیای فرش کد 105 - فرش کاشان