فرش ماشینی فانتزی گل برجسته دنیای فرش کد 104 - فرش کاشان