فرش ماشینی فانتزی گل برجسته دنیای فرش کد 103 - فرش کاشان