فرش ماشینی فانتزی گل برجسته دنیای فرش کد 112صورتی - فرش کاشان