فرش ماشینی فانتزی گل برجسته دنیای فرش کد 114قهوه ای - فرش کاشان