فرش ماشینی فانتزی گل برجسته دنیای فرش کد 111صورتی - فرش کاشان