فرش ماشینی فانتزی گل برجسته دنیای فرش کد 102صورتی - فرش کاشان