فرش ماشینی فانتزی گل برجسته دنیای فرش کد 117 صورتی - فرش کاشان